Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Převod do nového roku - Majetek

Převod MAJETKU do nového roku je řešen formou dvoukrokového převodu - tříkrokového, pokud vaše společnost eviduje zvířata.

Zkrácený popis převodu

 • 1. Převod MAJ2P
 • 2. Převod ZV - umožní předávání nově zařazených zvířat do majetku
 • 3. Převod MAJ2F - umožní kompletní práci s majetkem včetně předávání vyřazení ZV

Na začátku nového roku se provede PRVOTNÍ PŘEVOD, což umožní pořizování a předávání nových majetků například ze zvířat. Toto umožní vytvářet přehledy a např. čtvrtletní výkazy v době kdy ještě není daňově uzavřen starý rok. Prvotní převod je prováděn před převodem zvířat do nového roku. Více o převodu zvířat nalezenete v návodu +479.

Ve starém roce lze bez omezení pracovat s daty včetně pozastavení atd. Po konečném uzavření starého roku se provede FINÁLNÍ PŘEVOD, který přenese možné změny u starých majetků a kompletně „odemkne“ majetek v novém roce.

Při převodu do nového roku jsou automaticky kontrolovány duplicity inventárních čísel a účetní skupiny ve staré a nové firmě. Při převodu jsou také kontrolovány klíče a odpovědnostní místa. Pokud klíče nebudou odpovídat převod se přeruší - musíte dopořídit a poté znovu pustit převod.

POZOR! Před převodem musí být zrušeny spojováky ve firmě nového roku.

Před převodem doporučujeme vždy spustit Kontrolu integrity dat v aplikaci *1198 Evidence majetku. Naleznete je po rozkliknutí šipečky vedle tlačítka Speciální - Kontroly integrity dat. Dále postupně proveďte všechny kontroly. V případě, že se v oknech objeví chyba kontaktujte pracovníka Organizační kanceláře.

Převod do nového roku

 

1. Prvotní převod MAJ2P (Režim B)

 • Lze provést hned s převodem ostatních agend (leden).
 • Kompletní převod majetku bez omezení
 • Dokud není proveden převod MAJ2P je zakázána veškerá práce s majetkem v novém roce (při stisku pohybového tlačítka budete upozornění viz. obrázek).

 
 • Ve staré firmě lze provádět libovolné úpravy včetně povolování / zastavování odpisů.
 • Po provedení převodu MAJ2P lze pracovat s majetkem v novém roce v omezené míře. Lze pořizovat nové majetky pouze však s datem zařazení větším nebo rovným než začátek aktuálního účetního období. U těchto nové pořízených majetků lze pořizovat cokoliv, práce s nimi je neomezená. S ostatními majetky v novém roce pracovat nelze!
 • Tento krok musí být proveden před převodem ZV.
 • V novém roce lze vytvářet přehledy a výkazy.

 

Na co vše se zaměřit před finálním převodem do nového roku:

2. Finální převod MAJ2F (Režim B)

 • Bude proveden po konečném uzavření staré firmy
 • Převede pouze majetky s datem zařazení < než začátek aktuálního účetního období. Nově pořízené majetky zůstanou beze změny.
 • Převede číselníky majetku bez přepisů změn, které byly provedeny v novém roce.
 • Po provedení převodu MAJ2F lze pracovat se všemi majetky bez omezení!
 • Nově lze při finálním převodu také přenášet šablony v IQ sestavách, které jsme vytvořili ve starém roce, ale již byla databáze roku nového (původně jsme museli přenášet ručně). 

Vlastní postup převodu:

 1. Aplikace *9807 Převod do nového roku.
 2. Režim B - Převod dat do nové firmy. 
 3. Vpravo by měla být automaticky vybrána firma nového roku.
 4. Vlevo proveďte výběr firmy starého roku.
 5. Proveďte výběr převodu MAJ2P Prvotní převod majetku.
 6. Později se pak provede MAJ2F Finální převod majetku.
 7. Klepněte na tlačítko "Proveď". 


Během finálního převodu dojde k porovnání dat mezi firmami a nalezené změny je nutné uložit, případně před uložením zobrazit:

                        

                  

Po finálníM převodu bude databáze starého roku uzavřena pro vytváření nových pohybů (prohlížení a sestavy je možné ve starém roce provádět) a v případě, že byste na tento fakt zapomněli budete upozorněni hláškou při stisku jakéhokoliv tlačítka pohybu viz obrázek. 


Rušení převodu na nový rok

Finální převod je možné uživatelsky rušit z důvodu dopořízení úprav do starého a potažmo také nového roku. Upozorňujeme však na to, že rušení převodu je nevratné a v případě, že již máte pořízeny nové pohyby v novém roce jsou všechny tyto pohyby smazány.

Jak poznám kolik pohybů v daném roce  máme? IQ pohyby majetku - Přehled pohybů v roce, neomezíte žádnými pohyby, tlačítko sestava - v této sestavě jsou veškeré pohyby, které byly provedeny, pokud je sestava prázdná žádné pohyby si nesmažete.  

Postup rušení převodu na nový rok

 

1. Tlačítko "ZRUŠ PŘEVOD".

2. Pokud opravdu chcete zrušit převod, stiskněte při dotazu mazání tlačítko "ANO".

3. Následně budete vyzvání k opisu kontrolního kódu MAJ2F:


 

4. Převod je zrušen, nyní můžete upravit data a poté znovu provést převod.

Před i po provedení všech převodů je nutné stále provádět kontroly stavů!!!

Mohlo by vás zajímat:

Zpět na rozcestník majetku