Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Rozdělení majetku

Pohybem rozdělení dojde k neúčetnímu vyřazení původního majetku a neúčetnímu pořízení nově vzniklých majetků. Poměrnou částí dojde k rozdělení a vzniku nových položke z pohledu pořizovací ceny, oprávek a kusů, tak aby celek byl roven původnímu majetku.
V aplikaci *1198 Evidence majetku, vlevo v seznamu majetku vyberte inventární číslo a vpravo na tlačítku Přeskupení vyberte možnost Rozdělení viz. obrázek.

                                

 V okně Rozdělení majetku pořiďte Datum a klepněte na tlačítko


Otevře se okno Majetky pořízené rozdělením, kde je již nabídnuta první část majetku pro rozdělení - inventární číslo s označením písmene R1.
Na údaji Cena upravíte částku, tlačítkem Přidej můžete libovolně pořídit další inventární čísla s označením písmene R2, R3, ...
Vždy se součet částek musí rovnat částce rozdělovaného majetku ! (ošetřeno uživatelskou kontrolou)


Pořízení uložíte tlačítkem
 na okně Majetky pořízené rozdělení a ještě jednou potvrdíte na okně Rozdělení majetku.

Princip zaokrouhlování při rozdělení:
Pokud je rozdělovaná část majetku v ceně včetně haléřů -> jsou všechny částky (odpisová cena, oprávky) bez zaokrouhlení.
Pokud je rozdělovaná části majetku v ceně bez haléřů -> jsou všechny částky (odpisová cena, oprávky) zaorkouhleny na celá čísla.

Praktické využití:
Rozdělení majetku se používá v případech, kdy skutečně původní majetek zanikne a vzniknou dva nebo více nových majetků. Lze využít i pro částečné vyřazení, avšak pro tuto operaci je vhodnější použít oddělení části majetku.

 

V případě nejasností kontaktujte Organizační kancelář.

Zpět na Majetek - Rozcestník