Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Pozemky (AGF)

Článek se zabývá možnostmi změn v rámci pozemků v modulu majetek tzn. rozdělování, slučování, směna v rámci digitalizací i mimo ně, komplexní pozemkové úpravy.

(V případech 1,2,3,4 se nemění celková hodnota pozemků, pouze se některé pozemky slučují, rozdělují, přečíslují apod.)
(Případ 5 a 6 se mění celková hodnota pozemků.)

 
Případ 1: Pozemek má stejnou cenu, ale je potřeba změnit číslo parcely apod.
Pokud zůstává cena pozemku stejná a je potřeba změnit pouze číslo parcely nebo katastr.

Změna je  možná provést v aplikaci *1198 Evidence majetku, v seznamu majetku zvolte pozemek, který chcete upravit a použijte tlačítko UPRAV

  • Poté na záložce technické informace změňte údaje, nezapomeňte si změnu poznačit do poznámky pozemku, tato   úprava není zaznačena v pohybech!!! (z důvodu historického dohledání si původní hodnoty zapište do poznámky)

 

Případ 2:  Ze dvou pozemků se musí stát jeden s jiným katastrem apod.
Pokud je potřeba, aby vznikl z více pozemků pozemek pouze jeden, ale celková hodnota všech pozemků se nemění, potřebujete provést evidenční změnu NE účetní

V aplikaci *1198 Evidence majetku, vlevo v seznamu majetku vyberte pozemek a vpravo na tlačítku Přeskupení vyberte možnost Sloučení.

Více o postupu sloučení naleznete zde https://crm.okfas.cz/index.php?pk_d9101__=2446

 

Případ 3: Z jednoho pozemku má vzniknout pozemků více např. dva pozemky s vlastním číslem parcely, katastrem apod.

V aplikaci *1198 Evidence majetku, vlevo v seznamu majetku vyberte pozemek a vpravo na tlačítku Přeskupení vyberte možnost Rozdělení.

V okně Rozdělení majetku zadejte DATUM a klepněte na tlačítko ROZDĚL

 


 

Otevře se okno pozemku pořízené rozdělením, kde je již nabídnuta první část majetku pro rozdělení - inventární číslo s označením písmene R1, zde doplňte požadované údaje.

Vždy se součet částek nových pozemků musí rovnat částce rozdělovaného pozemku! (ošetřeno uživatelskou kontrolou – program nedovolí uložit pořízení, pokud částka nebude stejná jako původní pozemek)

 


 

Tlačítkem PŘIDEJ můžete libovolně pořídit další inventární čísla s označením písmene R2, R3...(rozdělit pozemek na více částí)

Pořízení uložte tlačítkem OK
Znovu se otevře okno ROZDĚLENÍ MAJETKU, kde ještě jednou potvrďte tlačítkem OK


Rozdělení majetku se používá v případech, kdy skutečně původní pozemek zanikne a vzniknou dva nebo více nových majetků.


Princip zaokrouhlování při rozdělení:
Pokud je rozdělovaná část majetku v ceně včetně haléřů -> jsou všechny částky (odpisová cena, oprávky) bez zaokrouhlení.
Pokud je rozdělovaná část majetku v ceně bez haléřů -> jsou všechny částky (odpisová cena, oprávky) zaokrouhleny na celá čísla.

Případ 4: Komplexní pozemkové úpravy - pozemek je vyřazen a je pořízen jiný pozemek – nemění se hodnota pozemků

Aplikace *1198 Evidence majetku:

  • Tlačítko VYŘAZENÍ, pohyb 66 Vyřazení kompl.poz. úpravou, potvrďte tlačítkem OK.
  • Tlačítko ZAŘAZENÍ, šablona nákup pozemku – upravte na pohyb 08 Pořízení kompl. poz. úpravou, potvrďte tlačítkem OK.

Vzhledem k tomu, že celková hodnota zařazených a vyřazených pozemku, jedná se neúčetní pohyb!

Případ 5: Směna pozemků, pozemek je vyřazen a je pořízen nový jiný pozemek – mění se hodnota pozemků

Aplikace *1198 Evidence majetku:

  • Tlačítko VYŘAZENÍ, pohyb 69 Vyřazení směnou, potvrďte tlačítkem OK.
  • Tlačítko ZAŘAZENÍ, šablona nákup pozemku – upravte na pohyb 15 Zařazení směnou, potvrďte tlačítkem OK.

Účtování rozepsáno v pokynech a nařízeních Agrofert č. 14/2014 ze dne 12.6.2017.

Případ 6: Dokoupení části parcely, kterou již máme v evidenci
(EVIDENČNÍ I ÚČETNÍ ZMĚNA)

Aplikace *1198 Evidence majetku, v seznamu majetku zvolte pozemek, kterého se dokoupení týká

  • Tlačítko Zm. ceny (změna ceny), pohyb 29 Dokoupení podílu, vyplňte částku o kterou se zvyšuje pořizovací cena a v technických informací zvyšte výměru pozemku, do poznámky doporučuji dopsat např. číslo kupní smlouvy.

  • V případě chybného zadání výše podílu, lze opravit v režimu Oprav změnu ceny (černá šipka na tlačítku Změna ceny).