Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Pozemky

Článek se zabývá možnostmi změn v rámci pozemků v modulu majetek tzn. rozdělování, slučování, směna v rámci digitalizací i mimo ně, komplexní pozemkové úpravy.

(V případech 1,2,3,4 se nemění celková hodnota pozemků, pouze se některé pozemky slučují, rozdělují, přečíslují apod.)
(Případ 5 a 6, mění se celková hodnota pozemků.)


Případ 1: Pozemek má stejnou cenu, ale je potřeba změnit číslo parcely

Pokud zůstává cena pozemku stejná a je potřeba změnit pouze číslo parcely nebo katastr.

Změna je  možná provést v aplikaci *1198, v seznamu majetku zvolte pozemek, který chcete upravit a použijte tlačítko UPRAV

 • Poté na záložce technické informace změňte údaje, nezapomeňte si změnu poznačit do poznámky pozemku, tato   úprava není zaznačena v pohybech!!! (z důvodu historického dohledání si původní hodnoty zapište do poznámky)

 

Případ 2:  Ze dvou pozemků se musí stát jeden s jiným katastrem

Pokud je potřeba, aby vznikl z více pozemků pozemek pouze jeden, ale celková hodnota všech pozemků se nemění, potřebujete provést evidenční změnu NE účetní

Vytvořte dva nové pohyby v číselníku druhu pohybů *1103 (pro lepší komunikaci s technickou podporou WinFAS zvolte pohyb 38 - Vyřazení sloučením a 98 - Pořízení sloučením).V tvorbě účtů *8014, nastavte pohyby 38 a 98 jako neúčetní pohyby. 

Postup pořízení pohybů v číselníku Druhy pohybů *1103

 • tlačítko přidej
 • druh pohybu: 38, 98
 • název druhu: vyřazení sloučením, pořízení sloučením
 • typ pohybu: vyřazení, pořízení

Postup nastavení neúčetních pohybů v tvorbě účtů *8014

 • postavte se v levé části na účetní skupinu 031100 pozemky
 • v pravé části stiskněte tlačítko maj. dogeneruj viz. obrázek


 •  otevře se okno chybějicích hodnot, kde zaklikněte "nastav neúčtovat"  viz. obrázek
Následně proveďte sloučení pozemků.

V aplikaci *1198 Evidence majetku, vlevo v seznamu majetku vyberte pozemek a vpravo na tlačítku Přeskupení vyberte možnost Sloučení.

                                                                        
  

Otevře se okno Pořízení majetku sloučením, pokačujte klepnutím na tlačítko SLUČ.


Otevře se okno Vyřazení majetku - sloučením, kde klepnete na tlačítko VÝBĚR MAJETKŮ.


Otevře se okno pro výběr majetků (pozemků) ke sloučení, kde zaklikňete inventární číslo pozemku, které chcete sloučit s číslem předvybraným - fialově označeným, uložte tlačítkem OK.


Otevře se okno Vyřazení majetku sloučením, kde jsou převzaty obě položky pozemků, které se vyřadí sloučením, potvrďte tlačítkem OK.


Opět se otevře okno Pořízení majetku sloučením, kde inventární číslo bylo převzeto z jedné z původních položek vyřazených sloučením, s označením S, do poznámky je automaticky doplněn text Sloučení majetku z původních čísel, uložíte tlačítkem OK.Případ 3: Z jednoho pozemku má vzniknout pozemků více např. dva pozemky s vlastním číslem parcely, katastrem

 

V aplikaci *1198 Evidence majetku, vlevo v seznamu majetku vyberte pozemek a vpravo na tlačítku Přeskupení vyberte možnost Rozdělení.


 

V okně Rozdělení majetku zadejte DATUM a klepněte na tlačítko ROZDĚL

 

 

Otevře se okno pozemku pořízené rozdělením, kde je již nabídnuta první část majetku pro rozdělení - inventární číslo s označením písmene R1, zde doplňte požadované údaje.

Vždy se součet částek nových pozemků musí rovnat částce rozdělovaného pozemku! (ošetřeno uživatelskou kontrolou – program nedovolí uložit pořízení, pokud částka nebude stejná jako původní pozemek)Tlačítkem PŘIDEJ můžete libovolně pořídit další inventární čísla s označením písmene R2, R3...(rozdělit pozemek na více částí)

Pořízení uložte tlačítkem OK
Znovu se otevře okno ROZDĚLENÍ MAJETKU, kde ještě jednou potvrďte tlačítkem OK


Rozdělení majetku se používá v případech, kdy skutečně původní pozemek zanikne a vzniknou dva nebo více nových majetků.


Princip zaokrouhlování při rozdělení:
Pokud je rozdělovaná část majetku v ceně včetně haléřů -> jsou všechny částky (odpisová cena, oprávky) bez zaokrouhlení.
Pokud je rozdělovaná část majetku v ceně bez haléřů -> jsou všechny částky (odpisová cena, oprávky) zaokrouhleny na celá čísla.

Případ 4: Směna pozemků, pozemek je vyřazen a je pořízen nový jiný pozemek – mění se hodnota pozemků

Nutné pořídit nové pohyby, potřeba nastavení účtování v tvorbě účtů *8014. V tomto případě kontaktujte společnost WinFAS, účtování nastavíme společně)

Aplikace *1198 Evidence majetku:

 • Tlačítko VYŘAZENÍ, pohyb 66 Vyřazení kompl.poz. úpravou, potvrďte tlačítkem OK.
 • Tlačítko ZAŘAZENÍ, šablona nákup pozemku – upravte na pohyb 08 Pořízemí kompl. poz. úpravou, potvrďte tlačítkem OK.

Vzhledem k tomu, že celková hodnota zařazených a vyřazených pozemku, jedná se neúčetní pohyb!

Případ 5: Směna pozemků, pozemek je vyřazen a je pořízen nový jiný pozemek – mění se hodnota pozemků

(Nutné pořídit nové pohyby, potřeba nastavení účtování v tvorbě účtů *8014. V tomto případě kontaktujte společnost WinFAS, účtování nastavíme společně)

Aplikace *1198 Evidence majetku:

 • Tlačítko VYŘAZENÍ, pohyb 69 Vyřazení směnou, potvrďte tlačítkem OK
 • Tlačítko ZAŘAZENÍ, šablona nákup pozemku – pohyb 15 Zařazení směnou, potvrďte tlačítkem OK

Případ 6: Dokoupení části parcely, kterou již máme v evidenci

(EVIDENČNÍ I ÚČETNÍ ZMĚNA)

Aplikace *1198 Evidence majetku, v seznamu majetku zvolte pozemek, kterého se dokoupení týká

 • Tlačítko Zm. ceny (změna ceny), pohyb 31 - změna pořizovací ceny, vyplňte částku o kterou se zvyšuje pořizovací cena a v technických informací zvyšte výměru pozemku, do poznámky doporučuji dopsat např. číslo kupní smlouvy