Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Evidence majetku aplikace *1198

Tlačítka v evidenci majetku

 

 

       
   
 

Tlačítko speciální a přílohy

 
Tlačítko speciální slouží především k hromadnému pozastavení odpisů. Hromadné pozastavení odpisů, najdete v návodě číslo + 1223. Ostatní možnosti tlačítka speciální slouží pro převody majetku apod.
Tlačítko přílohy Vám na požádání nastavíme. Slouží k připojení příloh k majetku – obrázky, texty apod.

 Tlačítka uprav, zobraz, smaž

 

Tlačítko uprav, slouží k jednoduchým úpravám majetku např. oprava chyb v názvu, dodatečná poznámka k majetku nebo zadání technických informací k majetku
 Tlačítko zobraz, slouží k zobrazení základních, technických informací, dále k zobrazení pohybů majetku a odpisů.
 Tlačítko smaž, slouží k definitivnímu a nevratnému smazání majetku. Zpětně takto smazaný majetek nenajdete ani ve skupině vyřazených majetků.  

 

Tlačítko konec a odlož

 

Tlačítko slouží k minimalizování okna aplikace do hlavního okna programu.
 Tlačítko slouží k uzavření aplikace.

 

Tlačítka       
Na pravé straně všech tlačítek v evidenci majetku najdete černou šipku, která slouží k opravě či zrušení určitého pohybu. Možnosti funkce šipečky ZDE. 

 


 
Tlačítko zařazení, slouží k pořízení veškerého majetku podniku. Více o pořízení majetku v návodu Pořízení majetku . Pomocí černé šipky vedle tlačítka zařazení, je možné v roce zařazení opravit nebo zrušit zařazení.

 

 


Tlačítko, změna údajů slouží k pořízení změny údajů, o které najdete více informací v návodu změna údajů . Stejně jako u tlačítka pořízení i zde je možnost opravit nebo zrušit změnu údajů. Navíc je zde možnost provést hromadnou změnu údajů pomocí možnosti změna údajů hromadně.


 

Tlačítko změna ceny, slouží k pořízení změny ceny, o které najdete více informací v návodu změna ceny. Stejně jako u předchozích tlačítek i zde je možnost opravit nebo zrušit změnu ceny.


 

Tlačítko TZ (Technické zhodnocení), slouží k pořízení technického zhodnocení, o kterém najdete více informací v návodu technické zhodnocení . Stejně jako u předchozích tlačítek i zde je možnost opravit nebo zrušit TZ.

 

Tlačítko vyřazení, slouží k vyřazení veškerého majetku podniku. Více informací o vyřazení majetku najdete v návodu vyřazení majetku . Tlačítko vyřazení má kromě možnosti oprav a zruš vyřazení také možnosti vyřazení hromadně a vyřazení hromadně dle souboru.


 

Tlačítko oddělení, slouží k oddělení určité části od majetku. Více informací o oddělení najdete v návodu oddělení majetku. U oddělení je možné pouze zrušit oddělení části majetku. Další možností je také rozdělení majetku a jeho zrušení. O samotném rozdělení najdete informace v návodu rozdělení majetku.  


 

Tlačítko změna parametru odpisu, slouží ke změně způsobu odepisování. Výjimečné použití pro změnu metody odpisování, periody odepisování, způsobu výpočtu odpisů, nastavení zaokrouhlení.

 

V případě nejasností kontaktujte Organizační kancelář.

Zpět na Majetek - Rozcestník