Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Návod slouží ke zpětnému zvýšení ceny na majetku, který byl pořízen na dotaci a dotaci musíte vrátit kvůli nedodržení podmínek. Návod se týká úpravy účetních odpisů.

Doporučený postup při návratu dotace dle Národní účetní rady ZDE

Příklad:

V září roku 2011 pořízen majetek v PC 800 000,-; dotace činila 300 000,-. Na majetku provedeno snížení ceny o dotaci a následně evidován v hodnotě 500 000,- z této částky byl majetek odepisován a v září 2014 bylo odepsáno 308 358,-.  V říjnu přišlo rozhodnutí o vrácení dotace. 

Následný postup ve Winfasu:

                  1.       Zvýšení ceny majetku

-         Tlačítko změna ceny – pohyb 33 Následné vrácení dotace

       (V případě potřeby tohoto nového pohybu + tvorby účtu k vytvoření závazku na vrácení dotace kontaktujte Organizační kancelář - Ing. Svobodová a pohyb s tvorbou účtu nastavíme.)

-     Tento pohyb zaúčtuje závazek vrátit dotaci 022xxx/346xxx – zaúčtování proběhne v rámci spojováku z majetku


-        postup v účetnictví:

  • spojovákem z majetku máme zaúčtováno 022xxx/346xxx
  • vytvoříte OZAN (ostatní závazky neúčetní) a vyplníte účet do hlavičky dokladu 346xxx
  • platbu v bance na základě výpisu napárujete na vytvořený OZAN a proúčtujete 346xxx/221xxx

 

                  2.       Doúčtování odpisů z roku X

-        Dopočítejte účetní odpis, který by na majetku byl, pokud by nedošlo ke snížení ceny o dotaci.

       Pozn.: Můžete využít WinFAS, kde si pořídíte duplicitně daný majetek : stejné datum pořízení, pořizovací cena  bez snížení o dotaci a zjistíte, jaký by byl odpis k dnešnímu datu – tento majetek pak jednoduše smažete – tlačítko SMAŽ.

-  Od tohoto dopočítaného odpisu (493 358,-) odečtěte částku odpisu, která byla opravdu odepsána (-308 358,-) -> tuto částku musíte zpětně doúčtovat  (185 000,-) 

 


 

Vlastní doúčtování odpisů

A.      Tlačítko změna parametru odpisů datum stejné jako změna ceny + 1 hodina 1.10.2014 1

B.      Záložka odpisy 1 – FIXNÍ ODPIS ROČNÍ 185 000,-

C.      Perioda – K DATUMU

D.      Uložte – OK


 Následně je nutné opět vrátit způsob odepisování měsíční.

A.      Tlačítko změna parametru odpisů datum o jeden den víc např. 2.10.2014

B.      Záložka odpisy 1 – FIXNÍ ODPIS ROČNÍ – VYMAZAT

C.      Perioda – MĚSÍČNÍ

D.      Uložte – OK

Po této změně parametru odpisů byste měli mít stejnou částku měsíčního odpisu, jako jste si nasimulovali v pomocném majetku k dopočtení odpisů.

 

Po těchto změnách budete mít v pořádku účetní odpisy po navrácení dotace na majetek. 

Pozn.: Daňové srovnání není předmětem tohoto návodu. 

 Zpět na Majetek - Rozcestník