Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence majetku 


 

Kontrola integrity dat

Návod slouží pro kontrolu uložených dat.

Kontrolu provádíme alespoň jednou před převodem majetku na nový rok. Kontroly se mohou navzájem ovlivňovat, proto je potřeba si projet kontrolu alespoň dvakrát.

Postup při kontrole integrity dat

Kontroly integrity dat naleznete v aplikaci *1198 Evidence majetku po rozkliknutí šipečky vedle tlačítka Speciální.


Kontroly jsou rozděleny na tyto body:

 1. Základní
 2. Odpisy
 3. Speciální
 4. DMZ - zvířata v majetku
 5. Kontrola mechanizace

Vždy zaškrtnete Vše a vyberete tlačítko Kontroluj. Postupně budou vyskakovat okénka, která uzavřete křížkem nebo klávesou ESC. Pokud je vše v pořádku, okénka jsou prázdná. Takto se postupuje u všech bodů.

1. Základní


 1. Vazby na zemi (klasifikace)
 • Kontrola, zda není použita klasifikace vázaná na jinou zemi (např. že v ČR není použita slovenská klasifikace a naopak)
 1. Odpovědné osoby x místa
 • Kontroluje se, zda v políčku odpovědnostní místo není vepsána odpovědnostní osoba a naopak.

2. Odpisy


 1. Čas odpisů
 • Každý odpis je nastaven tak, aby nastal ve 23:59 jako poslední změna v daném období daném periodou (k datumu, denně, měsíčně, čtvrtletně, ročně)
 1. Procenta dle životnosti
 • Pokud je uvedena životnost, je vždy zahrnuta do výpočtu odpisů
 • Údaj procento je v tomto případě pouze optická záležitost pro správné zobrazení v sestavě
 • Kontrola umožní přímou opravu a NEMÁ dopad na výši odpisů
 1. Nevyplněné procento / životnost u proc. metod
 • Chybějící procento nebo životnost u procentních metod je třeba doplnit
 • Dokud nebude vyplněno procento/životnost, nelze vypočítat odpis
 • Oprava možna přes:
  • Oprav zařazení - majetku zařazeny v aktuálním roce
  • Změna parametrů odpisů - majetky zařazeny v minulých letech
  • Navigátor (PRACOVNÍK OK) - v případě, že se jedná o odepsané DDMN (DKP); pokud je maj. stále neodepsaný, bude se řešit individuálně
 1. Odpisové skupiny na odpisech x Odp. sk. na klasifikaci
 • Kontroluje uloženou hodnotu odpisové skupiny na jednotlivých odpisových větách (i modrý řádek i pohyby)
 1. Vazby na pohyby
 • Kontroluje se navázání jednotlivých odpisových vět na odpisový okruzích (d1102) na dané pohyby (d1101)
 • Kontroluje se zachování chronologie datumů u pohybů i u odpisů
 1. Chybějící pohybové (modré) věty v odpisech
 • Existuje pohyb, ale nevytvořil se modrý řádek na odpisových větách na jednotlivých odpisových okruzích
 1. Chybějící koeficient pro výpočet odpisů
 • Nedohledaný koeficient pro výpočet odpisů
 • Odpisy s koeficientem -1
 • Může nastat v případě:
  • špatně nastavené klasifikace
  • špatně nastavené metody výpočtu (pro platnou odpisovou skupinu)
 1. Hodnota sloupce oprávky (návaznost na předchozí)
 • Kontroluje se, zda jsou oprávky součtem předchozích odpisů
 • V případě neshody kontroly hlásí, že hodnota sloupce oprávky neodpovídá předchozím řádkům a aktuální změně

   75. Hodnota sloupce odpisová cena (součet pohybů)

 • Kontroluje se, zda je odpisová cena součtem pohybů 
 • Kontroluje se odpisová cena účetní i daňová
 1. Chybějící odpisy dle periody
 • Kontroluje se, zda na sebe odpisy podle periody navazují při určitém datu
 • Např.: roční odpis zaúčtovaný k 31.12.2015 navazuje na roční odpis zaúčtovaný k 31.12.2016, který navazuje na roční odpis zaúčtovaný k 31.12.2017 atd.
 1. Chybějící odpis po vyřazení
 • Vyhledá majetky s chybějícím odpisem po vyřazení, které ho měli povolený
 1. Vazba na zemi (metoda odep.)
 • Kontrola, zda není použita odpisová metoda vázaná na jinou zemi (např. že v ČR není použita slovenská odpisová metoda a naopak)

  110. Kontrola na zápornou ZC

 • Kontrola zobrazí inventární čísla majetku, u kterých např. částka dotace (změna ceny) přesáhla výši zůstatkové ceny, tudíž je zůstatková cena záporná

 

3. Speciální


 1. Majetky zrychleně odp. se zvýšeným procentem v 1. roce a TZ
 • Kontroluje majetky se zrychleným odpisování se zvýšeným procentem v prvním roce odepisování a po provedeném TZ (kontroluje první odpis po TZ)
 1. Status odpis po vyřazení u DAŇOVÝCH ročních - JEN CZ!
 • Jen pro Českou republiku!
 • Kontroluje se odpis po vyřazení u daňových ročních odpisů
 • Vyhledá  majetky s daňovým ročním odepisováním bez uplatněného odpisu po vyřazení
 • Odpis po vyřazení možno uplatnit podle daňového zákona (v šabloně bývá přednastaven jako povolený)

4. DMZ - Zvířata v majetku

Porovnávání údajů v modulu zvířat s modulem majetku. Provádí se až po převodu zvířat do majetku.


 1. Vazby inventárních čísel na čísla zvířat
 • Kontroluje se, zda jsou inventární čísla provázána (modul zvířat s modulem majetek)
 • Mohou existovat zvířata, která se ještě z modulu zvířat nepředaly do modulu majetek
 • Kontrolu provádět až po předání zvířat do majetku
 1. Účetní skupiny a periody
 • Na číselníku *3301 je nastaveno, jak se předávají zvířata do majetku
 • Kontroluje se aktuální hodnota majetku s číselníkem *3301

            Limit drobn. maj. DMZ - limit podle zákona stanoven na 40 000 Kč

 1. Pořizovací cena a datum zařazení dle ZV
 • Kontroluje se, zda se pořizovací cena a datum zařazení v modulu zvířat rovná ceně a datumu v modulu majetek.
 • Kontrolují se všechny pohyby zařazení zvířat, kromě pohybu 01 Počáteční stav.
 1. Aktuální klíče
 • Kontroluje se, zda se klíče v modulu zvířat rovnají klíčům v modulu majetek
 1. Klient u nákupů / vyřazení dle ZV
 • Pokud je v modulu zvířat zadán klient, kontroluje se, zda se shoduje s klientem v modulu majetek

5. Mechanizace

Vazba majetku na stroje v mechanizaci.


 

 1. Status mechanizace u provázaných strojů
 • Kontroluje se, zda provázané stroje mají nastavenou mechanizaci

Jakmile provedete všechny tyto body, máte kontrolu integrity dat provedenou. Kontroly se mohou navzájem ovlivňovat, proto je potřeba si na závěr projet kontrolu ještě jednou. Pokud na kontroly následně vyjdou prázdné, je vše v pořádku a mužete kontroly zavřít tlačítkem Konec.