Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Sloučení majetků

Návod popisuje sloučení více majetků do jednoho přes pohyb sloučení. Praktické využití je pro slučování pozemků.
Slučování odepisovaných majetků se doporučuje využívat pouze výjimečně.

Nelze sloučit majetky (nelze vybrat pro sloučení) pokud:

 • Jsou rozdílné účetní skupiny slučovaných majetků.
 • Jsou rozdílné účetní skupiny IFRS slučovaných majetků.
 • Jsou rozdílné odpisové okruhy (druhy odpisů na jednotlivých odpisech) slučovaných majetků.
 • Datum sloučení je menší než datum posledního pohybu nebo datum posledního zaúčtovaného odpisu.

Pohybem sloučení dojde k neúčetnímu pořízení nově vzniklého majetku a neúčetnímu vyřazení původních majetků. U nově vzniklého majetku dojde ke sloučení pořizovacích cen a oprávek původních položek majetku. Pohyb sloučení naleznete po rozkliknutí šipky vedle tlačítka Přeskupení.


Pořízení majetku sloučením

 • Důležité je mít doplněno:
  • Druh pohybu - Pořízení sloučením
  • Datum pohybu
  • Ostatní údaje se převezmou z majetku, na kterém se stálo při vybrání možnosti sloučení
 • Inventární číslo se vyplní dle původního majetku s písmenem S
 • Lze upravovat Název, Odp. místo a osoba, Klíčování, Technické informace
 • Nelze měnit Účetní skupinu, Datum zařazení a Cenu
 • Do poznámky pohybu se automaticky doplní výčet sloučených majetků
 • Po stisku tlačítka Sloučené se otevře okno pro vyřazení majetků sloučením

Vyřazení majetku sloučením

 • Po stisku tlačítka Výběr majetků se otevře okno výběru majetků pro sloučení
 • Majetek, na kterém se stálo v době výběru možnosti sloučení, je vybrán automaticky
 • Lze vybrat pouze nevyřazené majetky se shodnou účetní skupinou
 • Lze slučovat pouze majetky se shodnými typy odpisů na jednotlivých kartách odpisů
  • např. na kartě Odpis 1 musí mít všechny slučované majetky pouze účetní odpisy, na kartě Odpis 2 musí mít všechny slučované majetky pouze daňové odpisy atd.
 • Tlačítkem OK se potvrdí výběr majetků ke sloučení
 • Druh pohybu - Vyřazení sloučením
 • Datum pohybu se přebere z okna pořízení majetku sloučením
 • Lze upravovat Název, Poznámka, Technické informace

Příklad:

 

Sloučení dvou pozemků

 • V seznamu evidence majetku se postavit na slučovaný majetek
 • Stisknout šipku vedle tlačítka Přeskupení
 • Vybrat možnost Sloučení
 • Otevře se okno Pořízení majetku sloučením
 • Vyplnit Datum pohybu, popř. upravit údaje na kartě Technických informací
 • Stisknout tlačítko Sloučené


 • Otevře se okno Vyřazení majetku sloučením
 • Stisknout tlačítko Výběr majetků
 • Vybrat majetky pro sloučení
 • Potvrdit výběr tlačítkem OK


 • Zpět v okně vyřazení majetku sloučením lze zkontrolovat majetky pro sloučení
 • Lze doplnit poznámka pohybu např. sloučení majetků inv. číslo 100004 a 100005
 • Tlačítkem OK potvrdit vyřazení sloučením u vybraných majetků


 • Návrat do okna Pořízení majetku sloučením
 • Tlačítkem OK potvrdit pořízení majetku sloučením

Rušení sloučení

 • V seznamu se postavit na sloučený majetek
 • Šipka vedle tlačítka Přeskupení
 • Možnost Zruš sloučení
 • V okně Rušení - Sloučení majetků lze přes tlačítko Sloučené zkontrolovat původní majetky
 • Tlačítkem OK v okně Rušení - Sloučení majetků se potvrdí zrušení sloučení
 • Nový (sloučený) majetek zanikne a původní majeteky se zařazení do evidence s původními hodnotami

Zpět na rozcestník majetku