Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Odpisování dlouhodobého majetku dle Českého účetního standardu č. 708 (dále ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky (např. školy) 

Účelem standardu je kategorizace dlouhodobého majetku a přiřazení předpokládané doby používání dlouhodobého majetku, dle přílohy ČÚS č.1.

Před pořízením nových dlouhodobých majetků v evidenci majetku *1198 si nejdříve vytvořte novou položku v číselníků klasifikací *1102, dle níže uvedeného postupu a zatřiďte majetek dle požadavků ČÚS č. 708.  

Změna odpisování bude prováděna také u dlouhodobých majetků, které jsou již aktuálně odepisovány např. u majetků pořízených v loňském, roce tedy v roce 2012. Změnu provádějte pomocí tlačítka „změna údajů“ v evidenci majetku *1198. Otevře se okno pořízení změny údajů, zde upravte Vámi požadovanou klasifikaci a stiskněte tlačítko „OK“.

Rozlišení dle kategorie odepisování (v ČÚS nazýváno jako účetní odpisová skupina) slouží k možnosti sledování majetku podle doby užívání. Možnost vytvoření sestav.

 

Číselník klasifikací *1102

V tomto číselníku vznikla dle výše uvedeného standardu možnost CZ – CPA. Tento číselník si vytváříte sami přímo podle požadavků Vaší společnosti. Úplné znění tohoto standardu, jednotlivé položky CZ – CPA, CZ - CC a účetní odpisové skupiny ČÚS č. 708 naleznete na oficiálních stránkách ministerstva financí České republiky odkaz níže.

 (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platna_legislativa_ucetni_standardy_76005.html)

 

Jak pořídit nové položky do číselníku klasifikací?

1.      Číselník klasifikací *1102


V číselníku klasifikací pomocí tlačítka „přidej“ přidávejte jednotlivé Vámi požadované položky CZ – CPA, CZ – CC nebo jiné, dle přílohy č. 1 ČÚS  č. 708.

  
Dle ČÚS vyplníte kód CZ - CPA, název majetku a kategorii odepisování ve standardu nazývanou jako účetní odpisová skupina. 

 

Následně zvolíte číslo klasifikace a odpisovou skupinu. Aktuální klasifikace (položka používaná v číselníku SKP) vychází z přílohy č. 1 ze zákona č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (např. 2-30 zemědělské a lesnické traktory, kde první číslo reprezentuje daňovou odpisovou skupinu a druhé je pořadové číslo číselníku). Pro zachování logiky označování je nutné (doporučené) u nově zakládaných položek doplnit také daňovou odpisovou skupinu a dle ní vytvořit kód klasifikace. V případě, že nebudete schopni daňovou odpisovou skupinu určit, použijte hodnotu 0. V tomto případě bude kód Vaší klasifikace začínat číslem 0 např. 0-xx 

Číslo klasifikace CZ - CPA  navazuje na číselník SKP, číslo za pomlčkou 0-XX nesmí být obsaženo v číselníků SKP - jinak bude hlásit chybu - duplicitní údaj. Před založením nové položky je třeba zjistit obsazené položky v číselníků SKP  a CZ - CC. Např. chcete založit klasifikaci pro první odpisovou skupinu, číslo klasifikace bude tedy 1-XX. Jdete se podívat do číselníku SKP, jaké je poslední obsazené číslo.

 


 

Zjistíte, že poslední  využité číslo v číselníku SKP je 1-9, proto se rozhodnete využít číslo např. 1-100 pro založení položky pro CZ - CPA.

Po vyplnění všech informací v pořízení klasifikací stiskněte tlačítko „OK“. 

 

Doporučujeme také číselník klasifikací aktualizovat viz obrázek níže.


Otevře se Vám další okno, kde uvidíte veškeré změny, které se Vám aktualizují do Vašeho číselníku viz níže. Tady už stačí pouze kliknout na tlačítko OK.

 

V případě nejasností kontaktujte Organizační kancelář.

Zpět na Majetek - Rozcestník