Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Daňový balíček 2021 - změny u dlouhodobého majetku

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Evidence majetku 


 

V souvislosti se schválením daňového balíčku dle zákona vyhlášeného 31.12.2020, číslo 609/2020 Sb. (odkaz https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=8&T=910), dochází k několika změnám v oblasti:

 • nehmotného majetku
 • hmotného majetku
 • mimořádných odpisů

 

1. Nehmotný majetek 


Ruší se kategorie nehmotného majetku
 pro účely daně z příjmů – ruší se celý § 32a, který upravuje odpisy nehmotného majetku. Účetní odpisy nehmotného majetku budou daňovým nákladem. Účetní jednotka si sama určí limit pro zařazení do evidence.
Dle vyhlášky č.500/2002 Sb.


2. Hmotný majetek 


Zvyšuje se hranice pro hmotný majetek
 a jeho technické zhodnocení ze současných 40 000 Kč na 80 000 Kč.
Změna se týká nejen hmotného majetku, ale i dospělých zvířat a jejich skupin.
Dle vyhlášky lze aplikovat na majetek pořízený od 1.1.2020 i jeho technické zhodnocení.

Zohlednění změny ve WinFASu.

Je tedy na Vašem rozhodnoutí, zda-li majetek, který jste zařadili v roce 2020 jako dlouhodobý majetek a jehož vstupní cena nedosáhla hranice 80 000 Kč ponechat jako dlouhodobý majetek. Pokud by jste se rozhodli, tento majetek z kategorie dlouhodobého majetku vyjmout,  lze zrušit spojováky a provést opravu zařazení (nebo provést úplné zrušení zařazení z DM a pořídit jako DDMO).
Pro nové zařazení majetku do dlouhodbého majetku pak platí cenová hranice 80 000 Kč.

Obdobně pak lze tuto změnu zohlednit u základního stáda zvířat. Při opravě proveďte zrušení spojováku z majetku-zvířat, vymažte zvíře z majetku a předejte znovu do majetku. Pro nově zařazovaná zvířata již platí nová cenová hranice 80 000 Kč.

V rámci této změny doporučujeme provést opravu názvů šablon, kde se vyskytuje souvislost s původní hranicí 40 000 Kč, především u šablon pro zařazení zvířat. Nastavení limitní hodnoty pro zařazení zvířat v šablonách není nutné měnit -> bude opraveno v lednové distribuci 2021.

Postup opravy názvu šablon:

 1. Spusťte aplikaci *1198 Evidence majetku.
 2. Klikněte na tlačítko Zařazení.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu propisky.
 4. Vyberte možnost "Správa".


 

    5. Vyberte šablonu "Zařazení zvířat do 40 tis.".
    6. Klikněte na tlačítko Uprav.


 

    7. Opravte název šablony na "Zařazení zvířat do  DKP" a uložte tlačítkem OK.


    8. U šablony "Zařazení zvířat nad 40tis." - opravte název na "Zařazení zvířat do DM" stejným způsobem.
    9. Ve výběru šablon pro zařazení majetku by potom obě šablony měly být se správnými názvy.


 

3. Mimořádné odpisy


Pro majetek pořízený v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 bude možné použít mimořádné odpisy hmotného majetku zařazené v 1. a 2. odpisové skupině dle § 30a ZDP. 

V případě využití možnosti uplatnit mimořádné odpisy se bude majetek odpisovat následovně:

 • V  1. odpisové skupině se bude majetek odepisovat dvanáct měsíců počínaje měsícem následujícím po uvedení do užívání.
 • V 2. odpisové skupině se bude majetek odepisovat 60 % vstupní ceny v prvních dvanácti měsících počínaje měsícem následujícím po uvedení do užívání a 40 % dalších dvanáct měsíců.


Změna se týká daňových odpisů, účetní zůstávají beze změny.
Technické zhodnocení u těchto majetku nelze uplatnit.

Postup provedení změny ve WinFAsu:

 1. Zrušte spojováky z majetku za období, ve kterém bylo provedeno zařazení majetku a zaúčtování odpisů.
 2. Spusťte Opravu zařazení (tlačítko Zařazení - šipka - vyberte možnost Oprav zařazení).
 3. Na záložce Odpisy 2 (Daňový odpis) proveďte tyto změny:
  1. Nastavte metodu odpisu "RM Mimořádný 2020".
  2. Nastavte periodu odpisu "Měsíčně".
  3. Nastavte odpis "Od následujícího měsíce".
  4. Nastavte výpočet roku "Počtem odpisů.
  5. Zkontrolujte koeficient výpočtu odpisů.


    4. Tlačítkem "OK" uložte tyto změny.
    6. Proveďte nové spojováky z majetku.

Tento postup platí, pokud opravujete majetek již zařazený v evidenci.
Obrázek vychází z příkladu zařazeného majetku do 2. odpisové skupiny.

Poznámka:
Pokud se rozhodnete uplatnit mimořádný odpis u nově zařazeného majetku v období od 1.1.2020 do 31.12.2021  je nutné hned při zařazení nastavit Daňový odpis jako Mimořádný, se všemi zákonnými parametry, viz. obrázek výše.