Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Hromadné úpravy a plnění hlavičkových údajů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Evidence majetku


 

Návod popisuje provedení hromadných (nehistorizovaných) změn u majetku a možnost plnění hlavičkových údajů pomocí hromadného importu z xls souborů.

1. Hromadné úpravy majetku

Hromadné změny lze provádět u:

 • základních (hlavičkových) údajů 
 • technických informací u majetku

V praxi může jít například o hromadnou změnu katastru u pozemků, hromadnou změnu nebo doplnění skupiny majetku nebo nastavení příznaku stroje pro mechanizaci.

Postup provedení hromadné změny:

 • Spustíte aplikaci *1198 Evidence majetku.
 • Klepněte na černou šipku vedle tlačítka Uprav a vyberte možnost "Hromadná úprava hlavičkových a technických údajů".
 • Otevře se okno pro zadání parametrů požadované změny:
  1. Parametry pro načtení - slouží k provedení výběru dat.
  2. Data lze také omezit dle zadaných filtrů na hlavním okně aplikace (použítím zatrhávátka).
  3. Tlačítkem "Načti" provedete načtení položek majetku dle zadaných filtrů.
  4. Oblast "Hromadná změna údajů" slouží k určení nových údajů, které se mají u vybraných položek majetku změnit.
  5. Stisknutím ikony šipky provedete hromadné naplnění nového údaje ke všem vybraným položkám (seznam dole)
  6. V seznamu majetku jsou nové údaje modře podbarveny, najetím myši na údaj se zobrazí popis s původní hodnotou.
  7. Tlačítkem "OK" dojde k uložení změn.


Tip:

 • U načtených majetků lze libovolně provádět úpravy i jednotlivě přímo v seznamu dole, k uložení doje až po stisku tlačítka OK.
 • Seznam načtených majetků lze tlačítkem "Export XLS" exportovat do soboru xls, kde lze provádět další operace.

2. Hromadné plnění hlavičkových údajů importem z excelu

Tlačítko "Import" umožňuje naplnit údaje se souboru xls dvojím způsobem:

 1. Import nových hodnot z clipboardu pro načtené majetky.
 2. Import z clipboardu s načtením majetků.


1. Import z clipboardu - hodnoty pro načtené majetky 

Import doplní pouze nové/upravnené hodnoty k již načteným majetkům.


 • Vzor importovaných dat včetně hlavičky s kódy sloupců:


 • Výběr dat pro import potvrďte tlačítkem "OK".


2. Import z clipboardu s načtením majetků

Import provede načtení seznamu majetku včetně nových/upravených hodnot.


 • Vzor importovaných dat včetně hlavičky s kódy sloupců:


 • Výběr dat pro import potvrďte tlačítkem "OK".