Používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s užíváním souborů cookie.

Více informací Rozumím

Převázání SKP na CZ-CPA

Převázání SKP na CZ-CPA dle novelizace Zákona České národní rady o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. k 1. 1. 2014

Návod se netýká vybraných účetních jednotek (např. škol), které odpisují dlouhodobý majetek dle Českého účetního standardu č. 708 viz návod ZDE

Návod se také netýká firem ze Slovenska. Slovenské firmy mají i nadále klasifikaci KP. 

Návod, jak postupovat při převazování SKP na CZ-CPA:

Týká se všech majetků, nejen zařazených, ale i těch vyřazených u všech bude převázána klasifikace.

 

Postup:

Číselník *1102

V číselníku jsou nyní špatné klasifikace SKP zabarveny fialkově. Tuto klasifikaci SKP potřebujeme převázat na klasifikaci CZ-CPA. 

Stiskněte šipečku vedle aktualizace a zvolte poslední možnost v nabídce a to Přechod SKP-CPA viz obrázek


 

Otevře se okno, ve kterém je popsán přechod z evidence SKP na CZ-CPA. V tomto výchozím okně budete v rámci převázání klasifikací postupovat od bodu 1. až k bodu 70. Po provedení všech bodů bude číselník klasifikací novelizován. 

 

Jednotlivé kroky převazování

 

Bod č. 1 Výmaz nepoužitých klasifikací

Výmaz starých nepoužitých klasifikací – vymažou se pouze položky v rámci SKP, které nebyly nikdy použity ani u majetků vyřazených.

 

 Pouze pro přehled se otevře seznam klasifikací SKP, které nebyly nikdy použity a budou smazány - zvolte tlačítko OK. 

 

 

Bod č. 5 Kontrola právě jedné odpisové skupiny

Zda je určitá klasifikace pouze v jedné odpisové skupině


 

Následně by mělo vyskočit pouze oznámení, že je kontrola 05 v pořádku – potvrďte tlačítkem OK (V případě, že oznamovací okno nevyskočí, či vyskočí jiné okno, ozvěte se.)


 

Bod č. 10 Označení původních klasifikací (*p)

Zaklikněte příslušný bod (10) a zvolte tlačítko PROVEĎ, jako v předchozích případech.

Pro přehlednost mezi starými (SKP) klasifikacemi a novými (CZ-CPA) klasifikacemi, je k těm starým přidáno písmenko p s hvězdičkou „*p“ důvodem je nutnost stažení nového vzorového číselníku klasifikací z Organizační kanceláře, zvolte tlačítko OK


 

Bod č. 20 Stažení kompletního vzorového číselníku OK

Zaklikněte příslušný bod (20) a zvolte tlačítko PROVEĎ, jako v předchozích případech.

Nyní se objeví okno s výběrem možností, kde zvolte možnost z webu a potvrďte tlačítkem OK


 

Nyní se objeví okno Aktualizace číselníku klasifikací majetku - stahuje se úplně nový číselník, potvrďte tlačítkem OK. 

 Bod č. 30 Přehození použitých klasifikací CZ-CC

Zaklikněte příslušný bod (30) a zvolte tlačítko PROVEĎ, jako v předchozích případech. 

Pomocí tohoto bodu převážete nejprve CZ-CC klasifikaci, která byla v rámci majetku použita. Klasifikace CZ-CC se v rámci novelizace příliš neměnila, proto v následujícím okně vidíte, že se staré klasifikace s *p převazují na téměř stejné klasifikace, zde pouze potvrďte tlačítkem OK.


 

Bod č. 40 Přehození použitých SKP na CZ-CPA

Zaklikněte příslušný bod (40) a zvolte tlačítko PROVEĎ, jako v předchozích případech.  

Prováděno pomocí převodníku mezi SKP a CZ-CPA – programově

Otevře okno převazování SKP na CZ-CPA dle převodníku, namátkově zkontrolujte dle názvu, zda klasifikace odpovídají a potvrďte tlačítkem OK.


 

Bod č. 50 Přehození zbylých použitých klasifikací dle shody názvu

Zaklikněte příslušný bod (50) a zvolte tlačítko PROVEĎ, jako v předchozích případech.  

Opět proveďte kontrolu, zda se převazují správné klasifikace dle názvů a potvrďte tlačítkem OK


 

Bod č. 60 Přehození zbylých použitých ručně

Zaklikněte příslušný bod (60) a zvolte tlačítko PROVEĎ jako v předchozích případech.

Nyní nastává hlavní práce pro Vás, kdy SKP nejdou převázat programově, ale musíte převazovat ručně. 

Otevře se okno, ve kterém jsou růžové řádky s SKP klasifikacemi, které musíte ručně převázat na klasifikaci CZ-CPA.

Postup: Klikněte do sloupce Položka (KAM) a stiskněte na klávesnici F7 otevře se číselník klasifikací CZ-CPA, zde si vyberte kam mají jednotlivé SKP přijít


 

Doporučuji převazovat po max. 10 řádcích v případě, že Vám vypadne proud, či cokoliv jiného neztratíte všechny údaje.

Speciální případy

1. V případě, že se SKP klasifikace nyní člení na dvě CZ-CPA např. SKP 1-21 Kancelářské stroje a počítače (30.0) jsou v rámci CZ-CPA členěny na 2 položky a to na 1-15 Počítače a periferní zařízení (26.20)  a  1-23 Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení (28.23) .

2. U některých skupin majetku došlo ke změně odpisové skupiny např. ze 2. na 3. u dopravníků.

 

Řešení speciálních případů ve WinFASu:

ad 1.Klasifikaci SKP převažte na tu skupinu, ve které převažuje určitá klasifikace např. pod klasifikací 1-21 Kancelářské stroje a počítače (30.0 SKP) máme nyní  4 počítače, 3 tiskárny, laminovací a skartovací stroj. Většina majetků počtem 7 spadá do 1-15 Počítače a periferní zařízení tudíž zvolíme tuto klasifikaci, i když u těch dvou to bude na chvilku špatně. U zbylých dvou majetků - laminovací a skartovací stroj uděláme po převázání změnu údajů v *1198 Evidence majetku k 1.1.2014 a změníme klasifikaci na 1-23  Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení (28.23) .

ad 2. Při převázání převažte na 2. odpisovou skupinu např. na jiné nedohledané. Po převázání běžte do Evidence majetku *1198 a u majetku, který má změněnou odpisovou skupinu udělejte změnu údajů k 1.1.2014 a změňte klasifikaci ze 2. na 3. odpisovou skupinu. Pokud došlo k této změně odpisové skupiny je nutné zrušit spojováky a vytvořit znovu. 

 

Bod č. 70 Výmaz starých klasifikací (*p) - závěrečná kontrola

Zaklikněte příslušný bod (70) a zvolte tlačítko PROVEĎ jako v předchozích případech.

Tímto krokem vymažete starou klasifikaci SKP a zůstane pouze nová klasifikace CZ-CPA

Objeví se okno s oznámením, že vše proběhlo v pořádku, stiskněte tlačítko OK.


Nyní je v číselníku *1102 pouze klasifikace jiné, CZ-CPA a CZ-CC, klasifikace SKP je již zcela pryč. Klasifikace CZ-CPA je podbarvena zeleně. 


Tímto je číselník novelizován dle pokynů k 1. 1. 2014. 

 

V případě dotazů kontaktujte Organizační kancelář

Zpět na Majetek - Rozcestník